Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Genezen van een ernstig hartprobleem

Godfried Wanga uit Utrecht genas van een ernstig hartprobleem

Getuigenis Godfried Wanga

Godfried gebruikte jarenlang cocaïne, dit verwoeste zijn lichaam met als gevolg dat een deel van zijn hart vergroot was en een ander deel te klein was geworden. Zijn lichamelijke conditie werd zo slecht dat er een operatie aan zou komen. Hij kreeg een uitnodiging voor de genezingsdienst en die avond zag hij hoe de levende God velen genas. Ook Godfried werd die avond genezen. Allereerst werd hij verlost van de drugs en gelijktijdig werd zijn hart genezen door de kracht van Jezus Christus.

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Ieder Woensdag 20:00 Gebedsdienst