Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Genezen van een blind oog en een doof oor

Jacolien Bakker uit Tjum genas van een blind oog en een doof oor

Getuigenis Jacolien Bakker

Jacolien kreeg van de specialisten te horen dat de ernstige afwijkingen niet meer te verhelpen waren: ‘Je zult met je linkeroor nooit meer kunnen horen en met je linkeroog nooit meer kunnen zien. Je zult er mee moeten leren leven.’ Maar Jacolien hoorde van de Genezingsdiensten en dat God nog altijd de God van Wonderen is. Die avond vond zij diepe vrede bij God toen zij Jezus in haar hart sloot. De diepe wrok die al zolang in haar leven was, verdween. Toen er voor de zieken werd gebeden werd zij gevraagd om naar het podium voor gebed te komen. Die avond genas God haar oog en oor, en ging zij perfect zien en horen, dit in tegenstelling tot wat de artsen haar gezegd hadden. Ook haar moeder Diana werd die avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie en bekkeninstabiliteit. Beiden gingen richting Jezus en ontvingen het Wonder.

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Ieder Woensdag 20:00 Gebedsdienst