Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Genezen van borderline syndroom

Janine Lemans uit Vriezenveen genas van borderline syndroom

Getuigenis Janine Lemans

Jarenlang ging Janine gebukt onder het juk van de borderline. De afschuwelijke ziekte verwoestte haar leven. Janine haatte zichzelf, zij verwondde haar lichaam en probeerde verschillende malen zichzelf te doden. De stemmen in haar hoofd zeiden steeds: ‘Maak er een eind aan.’ Steeds volgden er diverse opnames in instellingen op de afdeling psychiatrie. De psychiaters zeiden: ‘Wij kunnen niets meer voor haar doen.’ Janine was ten einde raad, zeker omdat ze wist dat er voor haar geen hoop meer was. Haar vriendin bracht Janine mee naar een Genezingsdienst, daar werd voor haar gebeden in de Naam van Jezus. In één moment werd Janine verlost en hoorde zij geen stemmen meer, zij was genezen. Vandaag is Janine een stralende gelukkige vrouw.

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Ieder Woensdag 20:00 Gebedsdienst