Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Genezen van ernstige hartproblemen

Katharina Boekenstein uit Hoogvliet genas van ernstige hartproblemen

Getuigenis Katharina Boekenstein

Katharina had ernstige hartproblemen, die alsmaar erger werden. Door alle negatieve berichten die tot haar kwamen vroeg zij zich af: wat zal er van mij worden? Toch besloot Katharina niet bij de pakken neer te gaan zitten, zij besloot om voor zich te laten bidden in één van onze genezingsdiensten. Toen zij daarvan hoorde, geloofde zij en ging, en ze zei: ‘Jezus is ook mijn Heelmeester.’ Die avond raakte Jezus haar aan en ze was in één moment volkomen gezond.

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Ieder Woensdag 20:00 Gebedsdienst