Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Genezen van spierziekte ALS

Mariet Janissen uit Geleen genas van spierziekte ALS

Getuigenis Mariet Janissen

Mariet had de afschuwelijke spierziekte ALS waarbij al de spieren aangetast worden. De diagnose was dat deze ziekte tot de dood leiden. De rollator die Mariet kreeg om mobiel te blijven werd al snel vervangen door een rolstoel. Mariet verloor al haar kracht, haar mond ging scheef staan en eten van vast voedsel ging steeds moeilijker. Toen hoorde zij dat evangelist Jan Zijlstra een grote genezingsdienst zou houden in het MECC in Maastricht. Ze ging er naar toe en wij baden voor haar in Jezus’ Naam. De evangelist zei tot haar: Mariet in Jezus’ Naam, sta op en loop. Ze stapte uit haar rolstoel en liep door de grote hal heen en weer. Genezen door de kracht van Jezus.

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Ieder Woensdag 20:00 Gebedsdienst