Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Maak de levende God bekend!

Wordt partner en help mee om de levende God aan de natie bekend te maken door de TV uitzendingen van Evangelist Jan Zijlstra terug te brengen op TV West, Family 7 en Joshua TV.

Hiervoor hebben we een vast budget mogelijk om de terugkerende kosten te dekken, daarnaast zoeken wij sponsoren om een nieuwe studio hiervoor in te richten en deze te voorzien van apparatuur.

Uw hulp hierin is van harte welkom! Download hiervoor onze machtigingskaart, of maak uw gift over naar:

Stichting Wings of Healing
Postbus 20
2350 AA Leiderdorp
Rekeningnummer: 55.16.90.399
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399
BIC nummer: ABNANL2A

Of onze rekening in België:

KBC Bank
IBAN nummer: BE05 7310 3468 7575 
BIC nummer: KREDBEBB

Stichting Wings of Healing is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting. RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8527 84 764

Alle informatie over onze ANBI registratie >>

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Elke 1e en 2e Zondag van de maand genezingsdiensten