Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Maak de levende God bekend!

Vrienden uit Tsjechië hebben onze hulp ingeroepen om samen de levende God in Tsjechië bekend te maken. Wij hebben daar natuurlijk positief op gereageerd. Behalve dat wij er daadwerkelijk naar toe zullen gaan, willen wij hen ook financieel ondersteunen om zowel de organisatie van de campagne als de verzorging van de advertenties te kunnen realiseren, zodat zoveel mogelijk mensen bereikt zullen worden.

Helpt u mee?
Wordt een Partner om de mens in nood te bereiken.

U kunt uw gift ook zelf overmaken naar:

Stichting Wings of Healing
Postbus 20
2350 AA Leiderdorp
Rekeningnummer: 55.16.90.399
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399
BIC nummer: ABNANL2A

Of onze rekening in België:

KBC Bank
IBAN nummer: BE05 7310 3468 7575 
BIC nummer: KREDBEBB

Stichting Wings of Healing is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting. RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8527 84 764

Alle informatie over onze ANBI registratie >>

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Elke 1e en 2e Zondag van de maand genezingsdiensten