Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Training: Discipelschaps Training

Fantastisch, dat je Jezus in je leven hebt aanvaard als je Redder en je Heer! Je bent nu een kind van God geworden en in Zijn familie gekomen. Jezus zegt, dat je ‘opnieuw geboren’ bent.

Dat betekent dat je, net als een baby, moet gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. Daarvoor is nodig, dat je gevoed wordt. Zoals een baby de melk krijgt, moet jij de eerste beginselen van Gods Woord ontvangen. Naar de mate, dat je geestelijk groeit, zal ook je geestelijk voedsel zijn; eerst melk, dan vast voedsel (Hebreeën 5:13).

De Training

Een discipel is een volgeling, een leerling. De Wings of Healing geeft deze training om je een discipel van Jezus te maken. De Discipelschap Training bestaat uit 15 maandagavonden. De avond begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur. Tussen de lessen is een pauze, waarin u koffie of thee aangeboden krijgt.

Datum van de Training en opgave

Deze training is ook uitermate geschikt voor hen die al wat langer christen zijn, om hun kennis en geloof te verfrissen. Iedereen is van harte welkom om deze training voor jong en oud, ook als u geen lid bent van de Wings of Healing. De kosten voor de gehele training, incl. een prachtig onderwijsboek, de lessen, koffie/thee zijn slechts € 40,-. het inschrijfgeld is € 10,-. Het totale bedrag (€ 50,-) dient voor de aanvang van de training voldaan te zijn. We zien naar u uit !

Meer info?

Deze training start 2x per jaar, in januari en in september. Voor meer info schrijf naar info@wingsofhealing.nl of bel naar 071-3031260

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Elke 1e en 2e Zondag van de maand genezingsdiensten