Discipelschapstraining

Fantastisch, dat je Jezus in je leven hebt aanvaard als je Redder en je Heer! Je bent nu een kind van God geworden en in Zijn familie gekomen. Jezus zegt, dat je ‘opnieuw geboren’ bent.

o.l.v. Pastor Armand Lefeu  locatie: Warmond

Dat betekent dat je, net als een baby, moet gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. Daarvoor is nodig, dat je gevoed wordt. Zoals een baby de melk krijgt, moet jij de eerste beginselen van Gods Woord ontvangen.

Naar de mate, dat je geestelijk groeit, zal ook je geestelijk voedsel zijn; eerst melk, dan vast voedsel (Hebreeën 5:13).

De Training
Een discipel is een volgeling, een leerling. De Wings of Healing geeft deze training om je een discipel van Jezus te maken. De Discipelschap Training bestaat uit 15 maandagavonden. De avond begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur. Tussen de lessen is een pauze, waarin je koffie of thee aangeboden krijgt.

 

De lessen
1. Het fundament
2. De zekerheid
3. De familie van God
4. De Bijbel: Gods Woord
5. Bidden, spreken met God
6. Geloof
7. De doop in het water
8. De doop in de Heilige Geest
9. Een nieuwe levenswandel
10. Heiliging
11. Genezing


12. Het Avondmaal “de maaltijd van de Heer”
13. Het Koninkrijk van God
14. Onze geestelijke vijanden
15. Getuigen
16. Hoe leid ik iemand tot Jezus?
17. Werken voor God
18. Mijn plaats in de gemeente
19. Het oude en nieuwe karakter
20. Gods principes voor het offeren
21. De wederkomt van de Heer
22. Gods plan met jouw leven

 

Deze training is ook uitermate geschikt voor hen die al wat langer christen zijn, om hun kennis en geloof te verfrissen. Iedereen is van harte welkom om deze training voor jong en oud, ook als je geen lid bent van de Wings of Healing.
De kosten voor de gehele training, incl. een prachtig onderwijsboek, de lessen, koffie/thee zijn slechts € 40,-. het inschrijfgeld is € 10,-. Het totale bedrag (€ 50,-) dient voor de aanvang van de training betaald te zijn. We zien naar je uit!

Meer info?
Deze training start elk jaar in september.
Voor meer info schrijf naar info@wingsofhealing.nl
of bel naar 071-3031260