Doopdienst

Bijbeltekst uit Handelingen 8 :36-38

Vers 36 : … En de kamerheer zei: ‘Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?’
Vers 37: En Filippus zei: ‘Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd.’ En hij antwoordde en zei: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’
Vers: 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Filippus legde de kamerling kort en helder uit wat er voor nodig was om gedoopt te kunnen worden. Er was geen complete cursus nodig om de kamerling te doen beseffen dat hij voldeed aan de enige voorwaarde: hij geloofde met heel zijn hart dat Jezus zijn verlosser was en dat de doop nodig is om volkomen zalig te zijn.

Gods Woord stimuleert de mensen die Jezus aangenomen hebben om niet al te lang te wachten met de doop. Als gemeente zijn we hier volledig mee in overeenstemming, eerder zien wij nog liever dat men zich zo snel mogelijk laat dopen!

De Wings of Healing faciliteert doopdiensten (door onderdompeling). Tegelijk moedigen wij ook de gelovigen aan om vrijmoedig uit te stappen en pas bekeerden zelf te dopen in de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest.

Dat kan overal waar water is, dus je kunt gedoopt worden in de zee, in een recreatiemeer of een zwembad en zelfs thuis in bad. Ieder persoon die dan opstaat uit het water, staat op als een nieuwe discipel voor onze Heere Jezus! Hoe geweldig is dat?

Wil jij je laten dopen?