Training Geestelijke Volwassenheid

Training Geestelijke Volwassenheid

o.l.v. Pastor Armand Lefeu  locatie: Warmond

De training op weg naar geestelijke volwassenheid is het vervolg op de discipelschaptraining en is voor hen die:

 • Willen leven in de volheid van Gods Woord en Gods Geest
 • Inzicht krijgen in hoe te handelen met de geestelijke gaven en koninkrijk principes
 • Als je gereedgemaakt wilt worden om het werk van de Heer te doen.
 • Als je wilt groeien in leiderschap 

De Training

De lesavonden hebben een interactief karakter en bestaan uit 13 maandagavonden en begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur.

De lessen zijn

Op weg naar geestelijke volwassenheid:

 1. Volwassenheid… Het beeld Gods
 2. Volwassenheid in het Woord
 3. Volwassenheid in het werk van de Geest
 4. Volwassenheid: Volkomen gerechtigheid
 5. Volwassenheid in compleet geloof
 6. Volwassenheid in de geestelijke gaven
 7. Volwassenheid in de koninkrijk principes
 8. Volwassenheid in het kennen van de Naam
 9. Volwassenheid: Geroepen, dan gereedgemaakt
 10. Volwassenheid: In het werken voor de Heer
 11. Volwassenheid: Wij zijn doeners
 12. Volwassenheid: De wapenrusting Gods
 13. Volwassenheid: De naam van Jezus

De kosten voor de gehele training, incl. een onderwijsmap, de lessen, koffie/thee zijn slechts €60,-. het inschrijfgeld is €10,-. Het totale bedrag (€70,-) dient voor de aanvang van de training betaald te zijn. We zien naar je uit !

Meer info?
Deze training start elk jaar in september.
Voor meer info schrijf naar info@wingsofhealing.nl of bel
naar 071-3031260