Genezingsdiensten bij Wings of Healing

De Wings of Healing is een huis van genezing. Genezing is geen trucje of gadget maar een belofte van de Heer en een onderdeel van Zijn Koninkrijk. Genezing is verankerd in Gods Woord.

De Bijbel leert in Exodus 15 vers 26 dat Hij onze Geneesheer is. In Jesaja 53 vers 5 lezen we dat genezing door Zijn striemen tot ons is gekomen. Omdat Hij vandaag de dag nog steeds dezelfde is en nog steeds mensen wil genezen, zetten ons daarvoor in. Je mag het zelfs onze passie noemen. Een passie die de Naam van Jezus verhoogt.

Als je de genezingsdiensten van de Wings of Healing bezoekt, vinden we het belangrijk dat je je welkom voelt. Vaak horen we van bezoekers terug dat het zo ervaren wordt omdat de liefdevolle aanwezigheid van Gods Geest hen aanraakt.

In Marcus 1:41 staat dat Jezus met innerlijke ontferming keek naar de melaatse man. Jezus was geëmotioneerd en intens geraakt vanuit het diepst van Zijn hart. Toen Hij de zieke man zag genas Hij hem. Die bewogenheid is de drijfveer om genezingsdiensten te organiseren in Warmond en in de rest van het land zodat er in Jezus’ Naam ook vandaag voor de gebeden wordt. Want alles wat Jezus deed, deed Hij vanuit liefde voor de mensheid waarvoor Hij aan het kruis gestorven is.

Hoe verloopt een genezingsdienst bij de Wings of Healing?
De genezingsdiensten in Warmond beginnen altijd met praise & worship. Muziek vertroost en maakt blij, op die manier bemoedigen we elkaar en richten we ons op God. Hierna volgt een prediking over genezing vanuit het Woord van God. Daarna zal de prediker, samen met het team van de Wings of Healing, voor de zieken bidden in de machtige Naam van Jezus. Het is namelijk niet de mens die geneest, maar de naam van Jezus! Aan Hem komt alle eer toe!

Wij zijn dankbaar voor elke getuigenis van genezing dat ons bereikt naar aanleiding van een bezoek aan een van de genezingsdiensten in Warmond.

Je bent van harte welkom en neem gerust anderen mee.
Wij zien naar je uit, tot dan!

Iedere eerste en tweede zondag van de maand houden wij een genezingsdienst met het team van Wings of Healing o.l.v. pastor Armand Lefeu. De diensten beginnen om 19:00.

 

[RW: Banner – zoals in magazine]
Nodig ons uit!
Indien je ook een genezingsdienst met Armand en Natalie Lefeu samen met het team van de Wings of Healing in jouw gemeente wilt hebben, neem dan gerust contact met ons op:
info@wingsofhealing.nl / 071-3031260