Jan & Herma Zijlstra

Evangelist Jan Zijlstra en zijn vrouw Herma Zijlstra-van der Laan zijn de oprichters van ‘de Wings of Healing’. Jan Zijlstra had een apostolische bediening en bediende het hele land met trainingen en genezing- en onderwijsdiensten.

Als baby kreeg hij een sterk profetisch woord over zich uitgesproken toen zijn overgrootvader, Evangelist in Boelenslaan (Friesland) hem in zijn armen nam: hij zou velen in Nederland tot Jezus brengen en de diensten zouden gepaard gaan met wonderen.
Door de jaren heen is deze profetie vervuld. Veel mensen kwamen tot Jezus en Gods wonderwerkende kracht was in veel levens werkzaam.

Honderden campagnes en duizenden genezingsdiensten zijn in Nederland, Belgie en een twintigtal andere landen gehouden. Het getuigenis dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren heden en tot in eeuwgheid, en de uitzonderlijke wonderen gingen door heel het land en kwamen uitgebreid via verschillende kanalen in de media aan bod. Het getuigenis is altijd: Jezus leeft!

 

Jarenlang (sinds 1960) combineerde Jan Zijlstra zijn apostolische bediening met zijn voorgangerschap. Sinds 28 februari 2021 is het voorgangerschap overgedragen aan Pastor Armand Lefeu.

Op 9 september 2021 is Evangelist Jan Zijlstra ontslapen in zijn Heer en Heiland. We zijn dankbaar voor alles wat hij ons geleerd en voorgeleefd heeft. De passie van broeder Jan was ‘de levende God bekendmaken’. Dit blijven wij vol passie doen op de manier zoals broeder Jan dit ons geleerd heeft.

 

Herdenkingsdienst

De herdenkingsdienst van Evangelist Jan Zijlstra is te bekijken via deze link.

 

 

In Memoriam magazine

 

Download het in memoriam magazine December 2021 via deze link.

Magazine December 2021

Lees hierin ook de laatste boodschap van Jan Zijlstra en zijn nalatenschap.