Voorgangersechtpaar

Natalie en Armand komen allebei uit het oosten van Nederland (Rijssen en Almelo) en zijn op 7 mei 1997 getrouwd. In 1999 besloten zij naar een internationale Bijbelschool te gaan, waar heel duidelijk werd dat er een roeping voor de genezingsbediening op hun leven lag. Hun begeleider gaf hen het belangrijke advies om naar Nederland terug gaan en raadde hen aan een geestelijke vader te vinden die een mentor voor hen kon zijn in de genezingsbediening.

Dit advies namen zij ter harte en eenmaal terug in Nederland voegden zij zich bij een lokale gemeente waar zij zich inzetten in het jeugdwerk, hielpen bij de schoonmaak, en deel uitmaakten van het worshipteam. Later organiseerden zij mede met anderen diverse christelijke events in het land.

Het advies om een geestelijke vader te vinden waren zij niet vergeten en het verlangen daarnaar bleef groot. Uiteindelijk vonden zij hem in de persoon van Evangelist Jan Zijlstra. Samen werden zij gevraagd om hem te helpen in zijn genezingsbediening. Armand en Natalie hebben Evangelist Jan Zijlstra bijgestaan tijdens het gebed voor de zieken in de vele genezingsdiensten die gehouden werden in drukbezochte sporthallen, kerkzalen en buurthuizen in heel Nederland en daarbuiten.

Daarnaast hielden Armand en Natalie ook zelf spreekbeurten in Nederland, delen van West-Europa en de USA waar zij de genezende kracht van Jezus mochten ervaren. De nauwe samenwerking met Evangelist Jan Zijlstra deed Armand en Natalie in mei 2015 besluiten om van Almelo naar Warmond te verhuizen. Armand verliet zijn succesvolle baan als ‘tactical buyer’ en werd assistent-voorganger bij de Wings of Healing. Natalie werkt nu in Voorschoten als nagelstyliste.

Op zondag 28 februari 2021 droeg Evangelist Jan Zijlstra het voorgangerschap van de Wings of Healing over aan Armand en Natalie en vanaf oktober 2021 vallen de genezingsdiensten in Warmond ook onder hun verantwoording.

De prediking van Armand is bemoedigend, inspirerend en opbouwend voor de luisteraar en kenmerkt zich door zijn ontwapenende, toegankelijke manier van spreken, met gevoel voor humor. Tegelijk is de prediking altijd sterk gefundeerd op Gods Woord.

Natalie leidt tijdens de erediensten de aanbidding en is daarnaast ook actief als prediker in de gemeente. Door haar enthousiasme in zang en ontwapenende wijze van spreken, door vaak persoonlijke voorbeelden te geven, weet zij de gemeente te bemoedigen en aan te sporen om vurig voor Jezus te leven.

Apostolisch Overzienerschap

Na het overlijden van Jan Zijlstra hebben pastor en pastora Raimy & Arlette Juliet uit Curaçao het ambt van Apostolisch Overziener over de gemeente Wings of Healing aanvaard. Raimy en Arlette zijn pastors echtpaar van de dynamische gemeente House of Worship in Willemstad Curaçao, waar broeder Jan Zijlstra vanaf het eerste uur bij betrokken is geweest.

Als Apostolisch Overziener houden pastor en pastora Raimy & Arlette toezicht op de zuiverheid van de leer van de gemeente. Tevens toetsen zij en stellen zij nieuw leiderschap (oudsten en diakenen) aan in de gemeente, die door de voorganger wordt aangedragen.