Nalatenschap Jan Zijlstra

Jan Zijlstra heeft tijdens zijn leven, zijn jaren- lange kennis en ervaring gedeeld met de nieuwe generatie. Zijn Bijbelvast onderwijs en trainingen zijn vastgelegd in lesmateriaal, boeken en CD’s. Legendarisch was de training van het Gideons leger, die meer dan 550 deelnemers uit heel Nederland hebben gevolgd en waar- uit krachtige bedieningen zijn ontstaan.

Aanvaarden en oppakken
Ook het echtpaar Armand en Natalie Lefeu hebben de Gideons training gevolgd. Jan Zijlstra heeft hen door de jaren heen getraind en gecoached in het werk van de Heer. Sinds 2009 zijn zij deel van het ondersteunend team bij de genezingsdiensten van Jan Zijlstra en vanaf 2014 zijn zij nauw betrokken met de gemeente Wings of Healing. In de periode tussen 2009 en 2014 hielden zij op uitnodiging in het oosten van het land en in Duitsland, Ierland en de Verenigde Staten genezings- diensten, waar de kracht van de Heer werd geopenbaard.

Op zondag 28 februari 2021 zijn Armand en Natalie Lefeu ingezegend als voorgangers van de gemeente Wings of Healing. Naast de gemeentediensten worden de genezingsdiensten in Warmond nu geleid door Pastor Armand Lefeu. De Wings of Healing is en blijft een huis van genezing! De genadegave van genezing werkt ook door de trouwe teamleden van Jan Zijlstra heen. Het is steeds Jezus die Zijn macht en kracht laat zien door won- deren en tekenen.

Na het overlijden van Jan Zijlstra hebben broeder en zuster Raimy & Arlette Juliet uit Curaçao het ambt van apostolisch overziener over de gemeente aanvaard.

Een nieuwe generatie heeft de nalatenschap van Jan Zijlstra aanvaard en het stokje overgenomen, zoals ook de eerste gemeente dat deed na Paulus.

Nepal
De jaren dat Richard Zijlstra met zijn vader in Nederland samenwerkte, opereerde hij achter de schermen in Nepal, waar hij zijn eigen geloofsavonturen met de Heer beleefde. Sinds 2009 opereert hij, en vanaf 2013 samen met mijn maatje Arjan Hulsbergen, in het berggebied van Oost-Nepal boven het dorpje Letang. In dit land waar hindoeïsme, boeddhisme en animisme de gevestigde religies zijn, ervaren zij de Heilige Geest altijd op een bijzondere wijze. Ze trekken de bergen in met kinder- programma’s, een muziektour, met medische teams, en organiseerden conferenties voor jeugd, vrouwen, mannen en leiders. In de voorbije twaalf jaar is het gebied bereikt met het evangelie van Jezus. Duizenden Bijbels zijn verspreid en tientallen bibliotheken zijn opgericht met boeken van Derek Prince. Ook sponsoren ze, mede met hulp van Wings of Healing, vijftig kinderen in het kinderhuis in Godawari.

Daarnaast zijn er vier grote events gehouden in de grote steden van Nepal. Met Evangelist David de Vos zijn er drie evangelisatiecampagnes gehouden in Biratnagar, Dharan en Hetauda. En in 2015 vond er met Jan Zijlstra een grote nationale leaders-couple conferentie plaats in Kathmandu. We hebben ter ondersteuning van onze conferenties een boek in een oplage van 25.000 exemplaren uitgegeven.

In 2016 hebben Arjan Hulsbergen en Richard Zijlstra in Nederland het boekje ‘Exteem Normaal – handboek voor helden’ uitgegeven in een oplage van 10.000. Inmiddels is de 2e druk verschenen en is er een ‘Extreem Normaal’ beweging op gang gekomen, waarbij wij iedereen uitdagen om een held te zijn die omziet naar de mens in nood en daadwerkelijk in actie komt in zowel het natuurlijke als het bovennatuurlijke.

Het is een feit: de nalatenschap van Jan Zijlstra wordt al door velen opgepakt, maar dat neemt niet weg dat dit een goed moment is voor herijking. Liggen we nog op koers? Is het tijd voor een nieuwe toewijding?

Topje van de ijsberg
Jan Zijlstra was een geloofsheld, een generaal, een visionair en een pionier. Sommige mensen verlammen bij het lezen van de titels die men hem toeschrijft. Maar ook Jan Zijlstra moest dagelijks zijn tank vullen zodat hij elke dag tot aan het einde toe een trouwe dienstknecht kon zijn. Op je lauweren gaan zitten is geen optie.

Het is goed om te beseffen dat gebedsgenezing een klein onderdeel van de bediening van Jan Zijlstra was. Het was wel de meest in het oog springende bediening. Je kunt het vergelijken met een ijsberg: 80% tot 90% van de ijsmassa bevindt zich onder water. Als je de nalatenschap gaat bestuderen zul je ontdekken dat, net als bij een ijsberg, het grootste gedeelte verborgen is in je hart.

Tegelijkertijd moet je goed beseffen dat de nalatenschap uit een heel pakket bestaat, dat in zijn totaal moet worden aanvaard of verworpen. Je kunt niet de krenten uit de pap halen door alleen de delen die je interessant vindt eruit te halen, en vervolgens de rest negeren en verwaarlozen. Uiteindelijk heb je daar niets aan want alles houdt verband met elkaar.

Wat is de nalatenschap van Jan Zijlstra?

Jezus
Jezus is het belangrijkste, alles draait om Jezus, Hij krijgt alle eer en vraagt van ons om te zijn zoals Hij, vol van liefde en bereidwilligheid om je eigen leven neer te leggen.

Het Kruis
Het Evangelie draait om het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en het bloed van Jezus dat ons reinigt van alle zonde. Aan dat kruis is het oude verbond met wetten vastgespijkerd, de Bijbel zegt: Het is tenietgedaan. Het nieuwe verbond is in werking getreden. De wet van de vrijheid, geschreven in ons hart door de Heilige Geest, zal ons veranderen.

Heilige Geest
Jan Zijlstra noemde de Heilige Geest zijn Bondgenoot, hij had een vertrouwensrelatie met de stille stem vol van kennis. Een mooi krachtig voorbeeld is zijn omschrijving van de Heilige Geest. Hij vergeleek die met een fototoestel dat alles tot in de kleinste details in een fractie van een seconde openbaart!

Geroepen
Je moet een volkomen, overgegeven en toegewijd hart hebben. Jezus zegt: ‘Volg Mij! Laat alles waar je mee bezig bent achter.’

Een heilig leven leiden
Je leven moet in overeenstemming zijn met je woorden, afgekeerd van de zonde, toegewijd aan God. Als je het vlees niet doodt, dan zal het vlees jou doden.

Het Woord van God
Jan Zijlstra verslond het Woord van God. Hij hield van het Woord en hij zocht naar openbaringen zoals een mijnwerker op zoek is naar goud en diamanten. Zonder het gezag van het Woord kunnen wij niet functioneren, want in het Woord zit het Goddelijk leven!

Volgen
Als je de Heer in alles wilt volgen dan vraagt dat geestelijke bescheidenheid, geduld en een gewillig hart, maar ook offers.

Transparantie en integriteit
Wees transparant en integer in alles wat je doet. Speel hier geen spelletje mee, er blijft voor God niets verborgen.

Groeien
Als je morgen op een hoger niveau wilt zitten moet je er vandaag aan werken, dat geeft doorlopende groei. Als je stopt met groeien, komt begeerte, trots, hebzucht, liefde voor geld, onbetrouwbaarheid, leugen, hoogmoed en het zoeken naar eigen eer om de hoek kijken. Helaas steekt dat vaak de kop op in bedieningen.

Bewogenheid en liefde
Wij hebben de opdracht van de Heer gekregen, om een antwoord te geven op de nood die overal om ons heen is. De uitvoering van die opdracht wordt altijd gedragen door een intens medelijden en een diepe bewogenheid. Bewogenheid is een uitzonderlijke sterke stroom van Goddelijke liefde, die niet van deze wereld is. Deze bewogenheid is de openbaring van het intense verlangen van de Heer om de mens aan te raken. Als die bewogenheid ons hart aanraakt, dan zullen wij overgaan tot handelen. Bewogenheid is daarom onmisbaar.

Gebed
Jezus bad veel tot Zijn Vader, zonder Hem kon Hij niets doen. Dat geldt ook voor ons, wij zijn niet groter dan onze meester.

Geloof en Volharding
We moeten onze menselijke grenzen verleggen, om in de onbegrensde wereld van God te stappen. Als God je een missie heeft gegeven zul je bergen en muren tegenkomen die je met volharding en geloof kunt overwinnen. Voorafgaand aan elke genezingsdienst, pakte Jan Zijlstra zijn zakhorloge uit zijn broekzak om die op te winden. Dit was keer op keer zijn geloofsdaad: het zakhorloge was nodig om de oren te testen van de doven.

Voorbeeld
We moeten een voorbeeld voor de gelovigen zijn in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. We moeten gedreven worden door liefde.

Zielenwinner
Wees een zielenwinner, het hart van God is dat niemand verloren gaat.

Zuiverheid
Niet alleen je leven moet zuiver zijn, ook je leer, je theologie, moet zuiver zijn. Jan Zijlstra  heeft daar altijd voor gestaan.

Streven naar eenheid
Het is de wil van de Vader dat wij één zijn, al is het alleen al vanwege het feit de we elkaar nodig hebben. Gods model is de 5-voudige bediening, waar samenwerking, afhankelijkheid, gelijkwaardigheid, nederigheid en eenheid voor nodig zijn. Er is maar één weg naar eenheid: de eenheid in de Heilige Geest en de ander hoger achten dan jezelf.

Waarheid
Helaas zien we dat onderwerpen, zoals bijvoorbeeld samenzweringstheorieën en eindtijdtheorieën, verdeeldheid zaaien in het Lichaam van Christus en dat leiders daarin meegezogen worden. God is soeverein en Hij weet alle dingen, aan ons is gelimiteerd inzicht gegeven. Blijf dus ver van het verkondigen van interpretaties als zijnde de waarheid.

Valkuilen
Er is veel verdeeldheid in het Lichaam van Christus omdat belangrijke basisvoorwaarden worden genegeerd. Er wordt geen wederhoor gedaan, er vindt karaktermoord plaats, reputaties worden geschonden en er wordt geestelijke politiek bedreven. Blijf daar ver vandaan, maar ga voor verbinding en relatie. Gelukkig zien we de laatste tijd een nieuw signaal; leiders willen meer verbinden en verzoenen. Uiteindelijk komt Jezus terug voor zijn bruid, laten wij de muren slechten.

Herkansing
Jan Zijlstra geloofde sterk in een nieuw begin, iedereen verdient een herkansing.

De nalatenschap is nog steeds beschikbaar voor iedereen; het wordt tijd om te stoppen met meeliften op bedieningen zoals die van Jan Zijlstra. Je moet zelf in actie komen door je te laten meenemen door de stroom van het water van de Heilige Geest.

Wat ga jij doen? Ga je de nalatenschap van Jan Zijlstra aanvaarden?