Onze Visie

Evangelist Jan Zijlstra werd op donderdag 9 september jl. door de Heer naar huis gehaald. Met Paulus kon hij zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.” Hij wist dat niemand in het Koninkrijk van God onmisbaar is en God altijd doorgaat met Zijn werk hier op aarde.

In de tijd van Paulus dacht men dat Paulus onmisbaar was. Hij heeft een groot gedeelte van het nieuwe testament geschreven, kerken gesticht en vele wonderen en tekenen meegemaakt. Maar uiteindelijk werd ook Paulus door de Heer naar huis gehaald. Na hem stonden de apostolische vaders op. Veel van hen hadden de apostelen zelf nog gekend. Een nieuwe generatie ontstond uit krachtige mannen die inzicht hadden in het Woord van God en zeer belangrijk waren voor de opbouw van het christendom. Polycarpus van Smyrna en Clemens van Rome behoren tot bekende namen onder hen.

Het is enorm bemoedigend om te zien dat Gods trouw van generatie op generatie gaat (Psalm 100:5) en Hij de volgende generatie mannen en vrouwen wil gebruiken onder leiding van dezelfde Heilige Geest.

Paulus schrijft in 1 Korinthe 3:10 dat hij als een wijs bouwmeester een fundament heeft gelegd waar anderen op bouwen. Als oprichter van de Wings of Healing heeft ook Evangelist Jan Zijlstra het fundament als een wijs bouwmeester neergezet. Dat fundament is het eeuwig Woord van God. Veel leiders en predikers in het land vertellen regelmatig wat Jan Zijlstra voor hen persoonlijk en hun bediening heeft betekend door zijn onderwijs, adviezen en coaching. Ook in het werk van de gemeente Wings of Healing en in het leven van de gemeenteleden, heeft Jan Zijlstra geïnvesteerd zodat het Woord het onwrikbaar fundament in het werk en hun leven is!

Zoals er een nieuwe generatie kwam na Paulus, zo is er ook nu een nieuwe generatie die de nalatenschap van Jan Zijlstra heeft aanvaard en opgepakt. Deze generatie zal weer op haar beurt de volgende generatie mannen en vrouwen trainen en coachen om ons land te bereiken voor Koning Jezus.

Hoe gaan we dat doen?
Wij zien de Antiochië gemeente als voorbeeld. Antiochië was een gemeente waar het volk werd onderwezen (Handelingen 11:26), maar ook de gemeente vanwaar Paulus en Barnabas werden uitgezonden (Handelingen 13:1-3) voor hun reizende apostolische bediening om vervolgens terug te komen en verslag te doen van Gods werk (Handelingen 14:27).

We kunnen dit illustreren aan de hand van een mooie vergelijking met een vliegdekschip. Misschien kent u ze wel, het zijn enorm grote schepen die soms wel tot 40 tot 70 gevechtsvliegtuigen kunnen vervoeren. Deze vliegtuigen worden voor verschillende missies gebruikt en uitgerust. In het vliegdekschip worden de vliegtuigen, voordat ze op missie uitgezonden worden, niet alleen voorzien van de middelen die nodig zijn om de missie uit te kunnen voeren, maar ook reparatiewerkzaamheden op de vliegtuigen vinden er plaats. Deze werkzaamheden worden niet door de piloten gedaan maar door technici die verantwoordelijk zijn om op de juiste wijze de benodigde middelen op het vliegtuig te monteren. Ook ontvangen de piloten van tevoren hun briefing; alle benodigde informatie om hun missie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. We zien hier dat er een team voor nodig is om een missie te kunnen uitvoeren.

Nu zijn piloot en vliegtuig klaar om op missie te gaan. Ze worden vanaf het vliegdekschip vanuit het lanceersysteem de lucht in gekatapulteerd, onderweg naar het doel! Wanneer het vliegtuig teruggekeerd is, doet de piloot verslag van de verlopen missie en weten de hoge officieren welke doelen bereikt zijn in de strijd. De piloot mag nu rusten en herstellen van zijn taak. Het vliegtuig wordt gecontroleerd, gerepareerd waar nodig, de brandstof aangevuld en van alle middelen voorzien die weer nodig zijn voor een volgende opdracht. Piloot en vliegtuig zijn dan weer klaar voor een volgende vlucht. Er is dus sprake van een cyclus.

Behalve gevechtsvliegtuigen zijn er ook altijd helikopters op een vliegdekschip aanwezig. Helikopters zijn niet de blikvangers op het vliegdek en zien er niet even imposant uit als gevechtsvliegtuigen, maar ze zijn van groot belang voor de piloten. Wanneer de piloot tijdens een missie gedwongen is via de schietstoel zijn vliegtuig te verlaten en hij in zijn eentje reddeloos verloren in het koude water drijft of in vijandelijk gebied zich schuil moet houden voor zijn leven, dan weet hij dat er hulp onderweg is vanaf het vliegdekschip. Een reddingsteam in een helikopter vliegt uit om hem uit zijn benarde, gevaarlijke situatie te halen en veilig terug te brengen. Hieraan zien wij dat er een team nodig is om een missie met goede afloop te kunnen uitvoeren. De piloot, de missieplanner, technici, reddingswerkers en al het ondersteunend personeel hebben elkaar nodig om het gezamenlijke doel te behalen.

Het doel van de Stichting Wings of Healing is het faciliteren van een beweging van gelovigen die in hun door God gegeven volle potentie stappen en daarmee een impact in hun omgeving hebben. Zij zullen dan zijn zoals Jezus die “Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht het land inging, rondgaande om goed te doen en hen die door de duivel overweldigd zijn te genezen, want God was met Hem” – Handelingen 10:38. De Heere Jezus verwacht van ons om dit te doen zoals Hij zei in Johannes 14:12 “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

 

 

Werken voor de Heer is teamwork – alleen samen kunnen we goed functioneren
Zoals deze piloten van hun missie terugkwamen om te rusten, gevoed te worden en voor de volgende missie geïnformeerd worden, zo geloven wij als Wings of Healing ook in teamwork waar mensen worden getraind en klaargemaakt voor hun eigen missie, het geloofsavontuur voor het Koninkrijk van God. Teamwork vond ook plaats in Antiochië, in de gemeente waren verschillende bedieningen aanwezig zoals profeten en leraars. Alle bedieningen waren belangrijk voor het werk van de Heer en alle leden uniek in hun gaven. Paulus en Barnabas werden door de gemeente uitgezonden voor een zendingsreis onder leiding van de Heilige Geest om vervolgens terug te komen en verslag te doen van hun zendingswerk.

Wings of Healing wil investeren in mensenlevens
Al het personeel op het vliegdekschip heeft een gedegen opleiding achter de rug om de taak zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit is ook nodig voor de teams die uitgezonden gaan worden. Hiervoor zullen we elk teamlid gaan testen op eigenschappen en talenten die God in ieder persoon op unieke wijze heeft ingelegd. Vervolgens zullen we de mensen eerst trainen, coachen, activeren alvorens hen uit te zenden.

De test om inzicht te krijgen in je eigenschappen en talenten bestaat uit 3 stappen:

  1. Ontdek: Leer je DNA – de gaven en talenten die je van God al van nature in je hebt gekregen – kennen, om een verschil te maken in de wereld om je heen.
  2. Activeer: De reality check: op welke gebieden van je leven heb je je DNA al geactiveerd? En waar ligt nog groeipotentieel?
  3. Vermenigvuldig: Maak de keuze om te leven volgens jouw DNA, zodat je impact hebt.

Door deze test ga je ook ontdekken dat niemand hetzelfde is. Omdat wij allemaal een onderdeel zijn van het Lichaam van Christus, kunnen wij alleen samen goed functioneren. Dan pas komt het Lichaam tot Zijn doel!

De Wings of Healing is en blijft een huis van genezing!
Het fundament van de Wings of Healing is door Jan Zijlstra gelegd en het huis wordt er verder op gebouwd. De muren krijgen misschien wel een ander kleurtje, maar het fundament zal nooit ter discussie staan!

De genezingsdiensten gaan door onder leiding van pastor Armand Lefeu en zoals u gewend bent van de Wings of Healing, op de 1e en 2e zondagavond om 19:00 uur in Warmond. De bediening tijdens de genezingsdiensten heeft een ander karakter gekregen, want zowel de prediker als andere teamleden van de Wings of Healing zullen op zieken de handen leggen en bidden voor genezing in Jezus’ Naam. Dit zijn mannen en vrouwen die door de jaren heen getraind zijn door Jan Zijlstra, alsook dienaren waar de Wings of Healing een hartsrelatie mee heeft. Wij hebben de kracht van God tijdens deze diensten al ervaren want Hij is Dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig!

Wij zien uit naar wat God de komende jaren gaat doen en zoals Evangelist Jan Zijlstra altijd leerde: ‘Het beste ligt voor ons.’ U bent van harte welkom om de genezingsdiensten en erediensten van de Wings of Healing bij te wonen en wij zien naar u uit!