Schenken en nalaten

Wil je ons helpen? Dat kan op meerdere manieren!

Je kunt op meerdere manieren Stichting Wings of Healing steunen. Voor een groot deel van ons werk zijn wij afhankelijk van giften. Om ons werk te kunnen doen hebben we vrienden en partners nodig. Via verschillende manieren kun je ons financieel helpen:

  • Eenmalige gift
    Omdat we een ANBI-status hebben is jouw gift binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
    Doneer nu je eenmalige gift!

  • Maandelijkse gift
    Omdat we een ANBI-status hebben is jouw gift binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
    Doneer nu je maandelijkse gift via een automatische machtiging!

Wil je geen gebruik maken van een automatische machtiging maar toch het gemak hebben van een automatische maandelijkse donatie, dan kun je jouw maandelijkse gift via internet bankieren automatiseren, door zelf een periodieke overboeking in te stellen. Wij bankieren bij de ABNAMRO-bank.

Onze bankgegevens
IBAN: NL91ABNA0551690399
BIC/SWIFT: ABNANL2A

Graag bij de omschrijving jouw postcode en huisnummer vermelden!

Periodieke schenking

Je kunt ook gebruikmaken van het gunstige belastingvoordeel via de periodieke schenking. Daarvoor schenk je minimaal vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag aan Stichting Wings of Healing. De Belastingdienst eist dan dat je dit vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. Een periodieke schenking mag volledig van je belastbaar inkomen worden afgetrokken. Bovendien hoeft Stichting Wings of Healing er geen schenkingsbelasting over af te dragen.

Wil je zo’n schenkingsovereenkomst met ons aangaan? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Een legaat of erfstelling (testament)

Zelfs als je het leven op aarde verlaten hebt, kun je ons nog blijven steunen, door een legaat of erfstelling in je testament op te nemen.

Hoe werkt dit?

Via de notaris kun je vastleggen waar jouw geld en bezittingen naar toe gaan bij overlijden. Naast familieleden of vrienden kun je ook een goed doel, zoals Stichting Wings of Healing, in je testament opnemen. Als je niets regelt gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen. Als je helemaal geen familie hebt, gaat je bezit naar de overheid.

Legaat of erfstelling?

Via een legaat leg je vast dat een specifiek bedrag of deel van je bezit naar Stichting Wings of Healing gaat.
Via een erfstelling gaat het om een bepaald percentage van je hele nalatenschap.

Wil je ons in je testament opnemen of wil je toch nog iets meer weten over deze optie?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.